ECHO TROMBITY jest prestiżową i największą imprezą dla amatorskiego ruchu muzycznego orkiestr dętych Małopolski, rokrocznie spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem zespołów i publiczności. Głównym celem Festiwalu jest wyrównywanie różnic w dostępie do kultury, pobudzanie kulturalnych inicjatyw społecznych oraz stwarzanie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju muzycznej twórczości amatorskiej. Swoim zasięgiem wydarzenie obejmuje całe województwo małopolskie a jego głównym założeniem jest prezentacja dorobku amatorskich orkiestr dętych działających na terenie województwa.
W 2016 roku Finał Festiwalu odbędzie się w dniach 24-26 czerwca w Nowym Sączu. Pierwszy etap, czyli eliminacje powiatowe zostaną przeprowadzone od 2 maja do 12 czerwca 2016 w ośmiu miejscowościach Małopolski. 5 czerwca 2016 eliminacje dla powiatów: wadowickiego i oświęcimskiego odbędą się w Polance Wielkiej.
Będzie to V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych o puchar Wójta Gminy Polanka Wielka
Organizatorem przeglądu jest Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej.
Karta zgłoszenia na eliminacje powiatowe w Polance Wielkiej:
Regulamin
39. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY: