Publiczna Biblioteka GCK w Polance Wielkiej

oferuje:

 • bezpłatny dostęp do księgozbioru i prasy,
 • bezpłatny dostęp do Internetu,
 • indywidualne konsultacje z podstaw obsługi komputera dla dorosłych i seniorów,
 • Lokalny Klub Kodowania – zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. Wprowadzenie do nauki programowania z wykorzystaniem robotów Photon, Jimu, zestawów Lego Mindstorms, Lego Boost i WeDO, Scotie Go! i wielu edukacyjnych aplikacji. Tworzenie grafik, animacji i inne edukacyjne aktywności – podczas roku szkolnego w każdy czwartek, godz. 14.30,
 • spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki (DKK):
  – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci – czytanie, rozwijanie umiejętności językowych i wyszukiwania informacji, gry i zabawy,
  – Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – zwykle w czwarty wtorek miesiąca, godz. 17.00,
 • spotkania autorskie,
 • lekcje biblioteczne,
 • zajęcia animacyjne, konkursy i in.