Ochotnicza Straż Pożarna w Polance Wielkiej zrealizowała projekt pn.: „Zmodernizowanie otoczenia budynku strażnicy OSP Polanka Wielka oraz dostosowanie elementów budynku strażnicy do potrzeb infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej Polanki Wielkiej”


Projekt pn.: „Dni Polanki Wielkiej wydarzeniem promującym dziedzictwo kulturowe Doliny Karpia”


Projekt pn.: „25 lat minęło jak jeden dzień, na drugie tyle przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie? – cykl imprez kulturalnych podsumowujących obchody jubileuszu 25-lecia Gminy Polanka Wielka”.


Projekt pn.: „Rozszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez remont wejścia głównego i świetlicy Gminnego Centrum Kultury”


Projekt pn.: „Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę wiaty plenerowej w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej”