Projekt pn.: „25 lat minęło jak jeden dzień, na drugie tyle przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie? – cykl imprez kulturalnych podsumowujących obchody jubileuszu 25-lecia Gminy Polanka Wielka”.

Gminne Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na roboty budowlane:„Rozszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez remont wejścia głównego i świetlicy Gminnego Centrum Kultury”.