Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie, czyli klauzule informacje, o których mówi art. 13 i 14 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych.
Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami, a w przypadku wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Administratora danych według art. 37 RODO, Inspektorem Ochrony Danych – Panią Agnieszką Stelmaczonek pod adresem e-mail: iod@polnka-wielka.pl


Klauzula informacyjna dla osób korzystających z działalności Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej  (dla czytelników, użytkowników, uczestników wydarzeń kulturalnych, konkursów, imprez publicznych itp.) (PDF, ODT)

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się (PDF, ODT)

Klauzula informacyjna do wniosków realizacji praw osób (PDF, ODT)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zawierania umów z osobami fizycznymi (PDF, ODT)

Klauzula informacyjna dla kontrahenta i pracownika kontrahenta (PDF, ODT)

Klauzula informacyjna dla pracownika (PDF, ODT)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi  w ramach dostępu do informacji publicznej (PDF, ODT)