Opłaty za usługi i zajęcia można dokonywać na konto:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu
75 8110 1023 2003 0341 4142 0001

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej
ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka

W tytule przelewu proszę podać nazwę usługi, a w przypadku zajęć – imię i nazwisko ich uczestnika i nazwę zajęć.