• Nazwa zadania: „Beskidzkie Muzeum Rozproszone”: propagowanie innowacyjnych działań kulturalnych w wiejskich społecznościach Małopolski Zachodniej.”

Krótki opis:

Przedmiot zadania: organizacja i przeprowadzenie przez Wnioskodawcę: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej (GCK) w 2023 r. serii wydarzeń kulturalnych połączonych z działaniami edukacyjno – animacyjnymi przez pryzmat obiektów sakralnej architektury drewnianej tworzących Beskidzkie Muzeum Rozproszone (jeden z obiektów tego muzeum znajduje się w Polance Wielkiej).

Dzięki podróży – rozumianej w sposób dosłowny i przenośny – po drewnianych, zabytkowych budowlach przysiadłych w beskidzkim krajobrazie małopolskiej wsi można odbyć pasjonującą wędrówkę w świat piękna, sacrum i głębokich przeżyć. Wg słów pełnomocnika Muzeum – ks. dr. Szymona Tracza: „zastosowane rozwiązanie (por. stworzenie tego typu Muzeum) jest podejściem nowatorskim; takiego muzeum rozproszonego do tej pory w wymiarze sztuki sakralnej w naszej Ojczyźnie nie zrobiono.”

Wnioskodawca wykorzystując odrestaurowane obiekty drewnianej sztuki sakralnej tworzące Muzeum Rozproszone usytuowane na obszarze Małopolski Zachodniej, w tym na obszarze działania Wnioskodawcy, chce aktywnie i realnie zwiększyć obecność kultury w życiu wiejskich społeczności lokalnych oraz uświadomić i pokazać, że tożsamość kulturalna może być wciągająca i niezmiernie ciekawa. W ramach zadania zaplanowano wydarzenia, tj. swoisty plener, w trakcie których nastąpi prezentacja

odrestaurowanych w sposób niezwykle spektakularny obiektów, składających się na Muzeum Rozproszone (MuRo).  Wydarzenia te, mając „w tle” obiekt muzealny usytuowany w Polance Wielkiej, propagować będą folklor lokalny (który na wsi nierozerwalnie związany jest z sacrum), zakładając jednocześnie interdyscyplinarne przybliżenie historii i kultury, w której na przestrzeni wieków w bezpośrednim otoczeniu Kościoła Św. Mikołaja (obiekt z XVI w. wpisany do Małopolskiego Rejestru Zabytków) uczestniczyli mieszkańcy Polanki Wielkiej. W wyniku realizacji zadania zostanie wydana publikacja dystrybuowana bezpłatnie jako zachęta do udziału w kulturalnym „sacrum”.

 

 

  •  Nazwa zadania: „Zakup wyposażenia w celu rozszerzenia i zapewnienia wysokich standardów działalności kulturalnej GCK w Polance Wielkiej”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Zleceniobiorca: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej:

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

została przyznana z Funduszu Promocji Kultury w ramach umowy Nr 05271/19/FPK/NCK z dnia 11.06.2019 r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Całkowity koszt zadania wyniósł 94 300,00 zł.

Celem zadania było poszerzenie oferty kulturalnej GCK i stworzenie optymalnych warunków dla współuczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych, wprowadzenie wysokich standardów działalności kulturalnej prowadzonej przez GCK poprzez zakup lub wymianę wyposażenia niezbędnego do prowadzenia innowacyjnych działań kulturalnych na terenie Gminy Polanka Wielka.

Powyższy cel został w pełni zrealizowany poprzez wyposażenie GCK w nowoczesny multimedialny ekran oraz zestaw nagłaśniający sceny i sali widowiskowej GCK oraz zakup jednego instrumentu dla działającej pod patronatem GCK Orkiestry Dętej.

Dokumentacja fotograficzna zakupionych zestawów:

Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)

 

Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)

 

Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)

 

Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)

 

Ekran projekcyjny AMO 600/375cm, cover (koszt 2)

 

Ekran projekcyjny AMO 600/375cm, cover (koszt 2)

 

Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)

 

Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)

 

Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)

 

Saksofon tenorowy Yamaha YTS-480 (koszt 3)

 

Ekran projekcyjny AMO 600/375cm, cover (koszt 2)

 

Saksofon tenorowy Yamaha YTS-480 (koszt 3)

 

Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)

 

Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)