Publiczna Biblioteka GCK w Polance Wielkiej w wyniku wniosku złożonego w Bibliotece Narodowej otrzymała dofinansowanie w kwocie 2810zł w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Nowości wydawnicze zakupione w ramach projektu już wzbogaciły nasz księgozbiór. Zakup zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

logo BNpr. rozw. czyt.

mkidn_01_cmyk

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.