Szczegółowe informacje o naborze wniosków prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
znajdują się w poniższych odnośnikach:

nabór 1/2017:
http://dolinakarpia.org/artykul/16/ogloszenie-naboru-wnioskow-12017
nabór 2/2017:
http://dolinakarpia.org/artykul/17/ogloszenie-naboru-wnioskow-22017
nabór 3/2017:
http://dolinakarpia.org/artykul/18/ogloszenie-naboru-wnioskow-32017
> nabór 4/2017:
http://dolinakarpia.org/artykul/19/ogloszenie-naboru-wnioskow-42017