Były zabawy animacyjne i ruchowe,
Gry planszowe i komputerowe,
Tworzenie bajek i zwiastunów filmowych,
mówiąc krótko – o nudzie nie było mowy! :)