W dniu 12 lipca 2021 roku o godzinie 14.00 w Domu Kultury w Przeciszowie odbędzie się podsumowanie pleneru malarskiego oraz otwarcie wystawy poplenerowej prac artystów oraz dzieci i młodzieży, zaproszonych do udziału w projekcie. Zapraszamy mieszkańców, członków Klubów Seniora, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich do udziału w wydarzeniu.

Wystawa poplenerowa czynna do 27.08.2021.
Link: http://www.gbprzeciszow.pl/2021/07/02/wystawa-poplenerowa-gmina-przeciszow-pedzlem-malowana-12-07-27-08-2021/

Projekt realizowany w ramach operacji: „Gmina Przeciszów pędzlem malowana”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.