Młodzi programiści świetnie wykonali swe zadania,
pisząc pierwsze linie kodu podczas Godziny Kodowania!

godz. kodowania