Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zaprasza młodzież i dorosłych z naszej gminy oraz z Doliny Karpia do udziału w konkursie literackim pod tytułem „Ale historia!” Należy stworzyć opowiadanie, którego fabuła będzie zabawna, lekka, przyjemna.
Pierwsza kategoria przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych. Być może wśród mieszkańców kryje się jakiś talent literacki, dlatego tym razem stworzyliśmy również kategorię tzn. open, czyli otwartą, w której nie ma górnej granicy wieku.
Konkurs ma zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do aktywności literackiej. Wszyscy zmagamy się z okolicznościami pandemii, dlatego tym razem czekamy na opowiadanie wesołe, optymistyczne, z zaskakującą puentą. Dodatkowym walorem pracy konkursowej będą luźne powiązania z gminą Osiek i Doliną Karpia. Dotyczyć mogą postaci, miejsc, wydarzeń, wszystko zależy od woli i wyobraźni autora. Opowiadania nie mogą zawierać elementów fantastycznych.

Najważniejszym kryterium oceny będzie samodzielność. Specjalnie powołana komisja konkursowa będzie zwracała uwagę przede wszystkim na realizm postaci i wydarzeń, wiarygodność intrygi, sposób prowadzenia narracji. Brane pod uwagę będą również budowanie nastroju, błyskotliwość, kompozycja utworu oraz poprawność językowa. Zgodnie z warunkami uczestnictwa w konkursie wybierzemy prace, które zostaną
nagrodzone.

Szczegóły konkursu opisuje regulamin dostępny na stronie Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku: www.kultura.osiek.pl

Na stronie dostępny jest również formularz zgłoszeniowy. Zachęcamy do udziału w konkursie!