Czytelnik Roku konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Czytelnik Roku 2018. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich czytelników zarejestrowanych w Publicznej Bibliotece GCK w Polance Wielkiej. Nagrodzeni zostaną czytelnicy, którzy w okresie od 2 stycznia 2018 do 30 listopada 2018 wypożyczą i przeczytają największą liczbę książek.

Regulamin konkursu “Czytelnik Roku 2018”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Czytelnik Roku 2018″ i jest zwany dalej „konkursem”.
2. Organizator Konkursu:
Publiczna Biblioteka GCK w Polance Wielkiej przy ul. Długiej 61, biblioteka.gck@interia.pl, tel. (33) 848 8459

CELE KONKURSU:
– popularyzowanie zbiorów bibliotecznych,
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
– zachęcanie i mobilizowanie do regularnego czytania,
– kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,
– promocja czytelnictwa i działań biblioteki,
– podniesienie poziomu czytelnictwa.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. W konkursie mogą wziąć udział czytelnicy zarejestrowani w Publicznej Bibliotece GCK w Polance Wielkiej przy ul. Długiej 61
 2. Konkurs trwa od 01.02.2018 do 30.11.2018 roku.
 3. Do udziału w konkursie można przystąpić w dowolnym dniu trwania konkursu, rejestrując się jako czytelnik w Publicznej Bibliotece GCK w Polance Wielkiej.
 4. Konkurs wyłoni laureatów w dwóch kategoriach:
  a. czytelników do 18 roku życia,
  b. czytelników powyżej 18 roku życia
 5. Laureatami konkursu zostaną osoby, które w okresie trwania konkursu wypożyczyły największą ilość książek i jednocześnie przestrzegały regulaminu korzystania ze zbiorów Publicznej Biblioteki GCK w Polance Wielkiej.  
  Za wypożyczone książki będą przyznawane punkty. 1 wypożyczony egzemplarz – 1 punkt, za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych – minus 1 punkt.
 6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator, który zadecyduje o ilości nagrodzonych osób.
 7. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.
 8. Organizator konkursu ogłosi wyniki konkursu po jego zakończeniu. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród nagrodzeni czytelnicy zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.
 9. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.
 10. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody danej osoby, a w przypadku osoby nieletniej zgody jej rodzica/prawnego opiekuna, na przetwarzanie danych osobowych w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Publiczną Bibliotekę GCK w Polance Wielkiej. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania imion, nazwisk oraz fotografii ukazujących nagrodzonych czytelników na afiszu w Publicznej Bibliotece GCK w Polance Wielkiej oraz na stronie internetowej www.gckpolanka.pl, facebookowym fanpage’u biblioteki i w lokalnych mediach.
 11. Czytelnicy zarejestrowani w bibliotece, którzy nie wyrażą zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w celach wymienionych w p. 9, nie będą mogli zostać laureatami konkursu.
 12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GCK w Polance Wielkiej i członkowie ich rodzin.