W niedzielę, 2 czerwca w Polance Wielkiej odbył się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Pieśni i Tańca zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej i Gminę Polanka Wielka. Podczas imprezy w miejscowym parku rekreacyjnym zaprezentowało się dziesięć grup folklorystycznych, w tym trzy zespoły zagraniczne – łotewski Zespół Tańca Ludowego Pastaliņias z Krasławia, Zespół Pieśni i Tańca Pidbużanka z Podbuża na Ukrainie oraz Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Úsměv Opava z Czech.
Decyzją jury I miejscem nagrodzono występy Małych Hajduków z Oświęcimia i Zespół Tańca Ludowego Pastalinias z Łotwy, II miejsce zdobyły: Zespół Regionalny Porąbczanie z Porąbki i Zespół Pieśni i Tańca Pidbużanka z Podbuża, a na III miejscu uplasowały się Zespół Pieśni i Tańca Iskierki z Brzeszcz i Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Úsměv Opava. Komisja wyróżniła również występy Karpikowych Dzieci z Polanki Wielkiej oraz grup „Chabry” i „Jaskry” z Zespołu Pieśni i Tańca Strzecha im. Joli Rymszy z Raciborza. Nagrody wręczył wójt Gminy Polanka Wielka Grzegorz Gałgan wraz z dyrektorem GCK w Polance Wielkiej – Krzysztofem Ziają i przewodniczącym jury Adamem Adamowskim, któremu w ocenie występów pomagały członkinie komisji – Bożena Bochaczyk i Zofia Mentelska. Specjalne wyróżnienie i podziękowanie przypadło w udziale panu Romanowi Krawczykowi za pomoc w organizacji festiwalu. Z kolei komisja oceniająca regionalne potrawy prezentowane podczas festiwalu, której przewodniczyła pani Krystyna Sitko, wyróżniła zespoły z Brzeszcz, Polanki Wielkiej, Podbuża i Krasławia.