Nazwa zadania: „Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Polance Wielkiej dowodem szacunku dla dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń.”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022”

 

Zleceniobiorca: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej

Kwota dofinansowania: 64 000,00 zł

została przyznana w ramach umowy Nr 144/2022/NCK/EP z dnia 26.05.2022 r. dotyczącej dofinansowania zadań ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 67 369,01 zł.

 

Celem zadania było aktywne uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym 60 osób z zespołów “Karpikowe Dzieci” i Orkiestry Dętej OSP w Polance Wielkiej poprzez twórcze wykorzystanie lokalnego folkloru i tradycji w trakcie zorganizowanego i przeprowadzonego jednego wydarzenia kulturalnego: Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w 2022 r.

Osiągnięte rezultaty jakościowe zadania:

1) zamanifestowano swoją tożsamości kulturowo – społecznych poprzez aktywne uczestnictwo w Festiwalu prezentującym lokalne i regionalne dziedzictwo kulturowe;

2) zorganizowano i aktywnie uczestniczono w Festiwalu promującym lokalne tradycje folklorystyczne;

3) nastąpiło scalenie i integracja lokalnej społeczności poprzez członkostwo w dwóch zespołach taneczno – muzycznych kultywujących tradycje lokalne i regionalne.

 

Dokumentacja fotograficzna zadania: