W październiku wyjątkowo spotkanie DKK przybrało formę wieczorku poetyckiego. Członkinie DKK wzięły wówczas (29.10) udział w organizowanym przez SP nr 1 spotkaniu poświęconym twórczości ks. Jana Twardowskiego, podczas którego przy nastrojowej, muzycznej oprawie czytaliśmy i omawialiśmy jego utwory.

Z kolei 25 listopada rozmawialiśmy o powieści Roya Jacobsena „Niewidzialni”. Ukazuje ona historię ubogiej rodziny Barrøy stawiającej czoła codziennym problemom, jakie niesie życie na małej, skalistej wysepce. Losy jej mieszkańców były dla uczestniczek spotkania pretekstem do rozmyślań nad zmaganiem się człowieka z siłami natury i porównywania odmiennych warunków życia w różnych czasach i miejscach. Na kolejnym spotkaniu – 10 grudnia – porozmawiamy o książce Marty Handschke „Brzuch Matki Boskiej”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypożyczenia książki i udziału w naszych klubowych rozmowach przy kawie lub herbacie.