Lokalny Klub Kodowania w bibliotece – Wprowadzenie do nauki programowania z wykorzystaniem robotów PHOTON, JIMU zestawów LEGO MINDSTORMS, LEGO BOOST i WeDO, Scotie Go!

CZWARTEK, GODZ. o 14.30 (zajęcia czasowo zawieszone)

Instruktor: Michał Lisowski