PODSUMOWANIE PARTNERSKICH DZIAŁAŃ DLA DOLINY KARPIA ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA DOLINA KARPIA – Kampania informacyjna „5 lat LSR”

Współpraca na rzecz rozwoju Doliny Karpia

Minęło 5 lat współpracy Stowarzyszenia Dolina Karpia, pełniącego rolę Rybackiej Lokalnej Grupy Działania, z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020. Wspólnie pozyskaliśmy środki dla mieszkańców Doliny Karpia
i całego obszaru w wysokości około 18 mln złotych a poprzez realizację ponad 120 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (LSR) w ramach środków PROW i PO RiM 2014-2020.

Plany stały się rzeczywistością

Wspólnie zdecydowaliśmy o celach i przedsięwzięciach zapisanych w strategiach, by następnie za pośrednictwem organu decyzyjnego Stowarzyszenia tj. Rady wybrać projekty do realizacji. Pozwoliły one rozwinąć region pod względem gospodarczym (powstało bądź utrzymano ponad 60 miejsc pracy) oraz zachować lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze obszaru. Dzięki zintegrowaniu projektów i wzmocnieniu oferty turystycznej Dolina Karpia stała się jedną
z ważniejszych destynacji w Małopolsce.

Wartość projektów zrealizowanych w ramach PROW i PO RYBY w przeliczeniu na jednego mieszkańca* każdej z gmin Doliny Karpia (zł/osobę) – stan na 30.09.2020 r.

* Liczna ludności na podstawie danych GUS, 31.12.2013 r.

 

Jak wdrażaliśmy LSR do tej pory?

– przeprowadziliśmy 45 naborów wniosków na łączną kwotę około 27 mln złotych

– oceniliśmy 247 wniosków, z czego 225 zostało wybranych do dofinansowania

– zrealizowaliśmy 5 projektów współpracy, w tym 2 międzynarodowe

– zorganizowaliśmy biuro, w którym utworzyliśmy miejsca pracy dla 5 osób

– udzieliliśmy doradztwa dla ponad 350 osób

– zorganizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń i spotkań dla beneficjentów

– wspieraliśmy posiedzenia organów stowarzyszenia: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej w liczbie około stu rocznie

– zorganizowaliśmy kilkaset działań aktywizacyjnych, pozwalających nabyć nowe umiejętności lokalnej społeczności

 

 

 

To nie koniec sukcesów!

W latach 2014-2020 zrealizowaliśmy 123 projekty, w tym 5 projektów własnych Stowarzyszenia Dolina Karpia. Realizacja projektów przyczyniła się do wzmocnienia gospodarczego regionu oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia, którą z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów.

Utworzonych i wspartych zostało ponad 60 miejsc pracy, w tym 15% dla osób z sektora rybackiego co stanowi duży potencjał dla rozwoju branży rybackiej, która coraz mocniej angażuje się w działania lokalne.

Potrzeby mieszkańców przekraczały limit dostępnych środków posiadanych przez Stowarzyszenia. Wiele z nich nie zostały wybranych z tego powodu do realizacji.

Rozwój turystyczny Doliny Karpia!

W ramach projektów współpracy i projektów własnych Stowarzyszenia przeprowadziliśmy szereg działań informacyjnych, promocyjnych i aktywizujących lokalną społeczność w kierunku wykorzystania potencjału kulturowego i przyrodniczego regionu pod względem turystycznym.
W szczególności:

 • wdrożyliśmy i wypromowaliśmy Program Marki Lokalnej Dolina Karpia poprzez znakowanie produktów i usług wykorzystujących zasoby Doliny Karpia. Do tej pory znak marki lokalnej posiada 12 podmiotów z obszaru Doliny Karpia: 15 produktów i 11 usług tj. karp wędzony
  i karpie w zalewach octowych ze Skarby Doliny Karpia, miód rzepakowy nektarowy z Pasieki na Zastawiu, krówka zatorska, wafelki zatorskie oraz lody zatorskie od Lolly Polly, mąka orkiszowa i ziarno orkiszu od Diogra, lody Revel – smaki Doliny Karpia oraz chleb Revel
  z Doliny Karpia z Restauracji Revel, warsztaty pszczelarskie w Pasiece na Zastawiu, warsztaty z produkcji krówki zatorskiej w Lolly Polly, spływy kajakowe z kajaki-na-wisle.pl oraz kajaki-na-skawie.pl, menu Doliny Karpia w Restauracji Revel, stoisko produktów lokalnych
  w Supermarkecie Hana, wypożyczalnia rowerów w BonBon, a także oferty noclegowe
  w Molo Resort, Gospodarstwie Agroturystycznym „Ranczo w Dolinie Karpia”, Villi Natura oraz Radocza Park Actove&Spa. Znak marki, przyznawany przez Kapitułę marki lokalnej Dolina Karpia w skład której wchodzi m.in. pani Ewa Wachowicz, jest gwarancją smaku, jakości i związku z Doliną Karpia!
 • rozwinęliśmy i wypromowaliśmy Ekomuzeum Doliny Karpia zrzeszające ponad 50 miejsc
  i ludzi z pasją, dla których edukacja regionalna i zrównoważony rozwój Doliny Karpia, to nie tylko pomysł na biznes. W ramach działań Stowarzyszenia na rzecz Ekomuzeum wypracowano materiały informacyjno-promocyjne: mapę ekomuzeum, ulotkę ekomuzeum, tablicę ogólną znajdująca się w centrum Zatora – stolicy Doliny Karpia, tablice indywidualne, tabliczki ceramiczne z logotypem Ekomuzeum Doliny Karpia dla każdego obiektu, tabliczki kierunkowe. Powstała również strona internetowa Ekomuzeum www.ekomuzeumdolinykarpia.pl i aplikacja mobilna do pobrania na smartfony. Zrealizowano również szereg działań szkoleniowych i aktywizacyjnych, w tym wizyty studyjnych do partnerskich LGD, mające na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zdobycie dobrych praktyk przez członków Ekomuzeum.
 • przygotowaliśmy System Identyfikacji Wizualnej Doliny Karpia, stanowiący kompendium wiedzy w zakresie realizacji wspólnej promocji Doliny Karpia przez Stowarzyszenie, gminy
  i instytucje kultury. Księga ta pokazuje jak powinny wyglądać materiały promocyjne, gadżety i infrastruktura turystyczna w gminach Doliny Karpia poprzez odpowiednie stosowanie znaku Doliny Karpia i piktogramów gmin wraz z wizualizacją kolorystyczną. To właśnie zgodnie
  z Systemem Identyfikacji Wizualnej Doliny Karpia powstały przestrzenne karpie w każdej
  z gmin Doliny Karpia oraz zostało obrandowanych 35 przystanków znajdujących się miejscach atrakcyjnych turystycznie w poszczególnych gminach Doliny Karpia – na przystankach może odnaleźć nie tylko obowiązkowe elementy z SIW Doliny Karpia, ale także treści informacyjne oraz rebusy na temat Doliny Karpia.
 • zorganizowaliśmy już po raz IX Targi Turystyczne Doliny Karpia czyli dzień otwarty atrakcji turystycznych Doliny Karpia, które tego dnia można zwiedzić bezpłatnie albo po promocyjnych cenach. W tym dniu obowiązuje Paszport Doliny Karpia, stanowiący rodzaj wstępu do poszczególnych atrakcji znajdujących się w we wszystkich 7 gminach Doliny Karpia. To również impreza plenerowa na Rynku w Zatorze, podczas której odbywają się liczne degustacje kulinarne, występy artystyczne czy zabawy dla dzieci. Targi Turystyczne Doliny Karpia promują unikalny obszar Doliny Karpia, jego walory przyrodnicze, kulturowe
  i historyczne, a także produkty lokalne Doliny Karpia. Ze względu na wyjątkowy charakter wpisał się już na trwale w kalendarz imprez lokalnych, a także stał się ważnym wydarzeniem kulturalnym na mapie Małopolski. Poprzez organizację imprezy rozwijana jest oferta turystyczna obszaru, budowana jest świadomość mieszkańców w zakresie potencjału Doliny Karpia oraz rozwijana jest współpraca podmiotów z sektora publicznego i prywatnego
  w zakresie rozwijania marki lokalnej Doliny Karpia.

Nie zaprzestaliśmy działań na rzecz produktów lokalnych Doliny Karpia!

 

 • braliśmy udział w rejestracji kolejnych produktów na Liście Produktów Tradycyjnych. Obecnie w Dolinie Karpia mamy 12 tradycyjnych produktów: karp zatorski, karp osiecki, karp zatorski wędzony, prażonki polańskie, kaszana – kiszka z kapustą zasmażaną, sernik królewski, fileciki z karpia w pomidorach, kładzionki ziemniaczane witanowickie, obwarzanki pobiedryskie, pulpeciki z karpia w zalewie octowej, karp w zalewie octowej, radoczański jabłecznik.
 • promowaliśmy produkty lokalne na wydarzeniach promocyjnych organizowanych na obszarze Doliny Karpia (Festiwal Doliny Karpia), poza nią (Małopolski Festiwal Smaku, Wigilijny Małopolski Smak, Targi Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej w Kielcach) oraz zagranicznych (Targi GruneWoche w Berlinie, Targi Spożywcze w Turynie).
 • wdrożyliśmy Program Marki Lokalnej Dolina Karpia i oznakowaliśmy 15 produktów znakiem marki lokalnej Dolina Karpia, dzięki któremu wzmacniamy świadomość lokalnej społeczności w zakresie jakościowych produktów z Doliny Karpia oraz przyciągamy klientów do zakupu produktów lokalnych Doliny Karpia.
 • rozwinęliśmy systemy sprzedaży bezpośrednich ryb, co pozwoliło na podniesienie jakości sprzedawanych ryb i produktów rybnych z Doliny Karpia.