Gmina Polanka Wielka przy współpracy z księdzem Andrzejem Woźniakiem z Parafii Niepokalanego Serca NMP w Polance Wielkiej utworzyła specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy.

Zgromadzone środki posłużą do zakupu niezbędnych artykułów dla potrzebujących z terenów objętych działaniami wojennymi.

Dysponentem konta jest Parafia Niepokalanego Serca NMP w Polance Wielkiej. Osobami zarządzającymi będą również wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Numer konta: 57 8110 1023 2007 0341 7723 0003
z dopiskiem POMOC DLA UKRAINY