Starosta Oświęcimski oraz Wójt Gminy Polanka Wielka mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców Gminy Polanka Wielka na Prezentację Regionalnych Potraw Wielkanocnych w ramach „Powiatowego Przeglądu Stołów Wielkanocnych”, która odbędzie się 2 kwietnia 2022 r. o godzinie 16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Impreza ma na celu podtrzymywanie zwyczajów Świąt Wielkanocnych oraz integrację środowisk kultywujących tradycje kulinarne naszego regionu.

Z wyrazami szacunku

Starosta Andrzej Skrzypiński                                       Wójt Grzegorz Gałgan