1 kwietnia w sali Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej odbył się tradycyjny Powiatowy Przegląd Stołów Wielkanocnych. Patronat nad Przeglądem objęli Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński oraz Wójt Grzegorz Gałgan.

Wspaniałe, wielkanocne potrawy przygotowały panie z kół z Polanki Wielkiej, Radoczy, Podolsza, Połomii, Osieka i Piotrowic. Było także stoisko pań z Ukrainy. Imprezę prowadził dyrektor GCK Krzysztof Ziaja. Wśród gości znaleźli się m.in. wójt Grzegorz Gałgan, przewodniczący Rady Gminy Daniel Gałgan, starosta Andrzej Skrzypiński, członkini Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Grażyna Kopeć, członek Zarządu Jerzy Mieszczak, poseł na Sejm RP Marek Sowa, wójt Przeciszowa Tomasz Kosowski, wójt Osieka Marek Jasiński, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Kinga Skowrońska, Dyrektor Departamentu Turystyki Województwa Małopolskiego Piotr Polanek.

Zadanie realizowane w ramach grantu pn:
Integracja i swoista psychoterapia osób z Ukrainy poprzez ich współudział w dwóch wydarzeniach kulturalno-społecznych w Polance Wielkiej
Realizowanego w ramach projektu:
„Małopolska Tarcza Humanitarna Funduszu dla Ukrainy.
Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – Integracja społeczna, rynku pracy, edukacja i zdrowie”