Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zwraca się do mieszkańców Gminy Polanka Wielka z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest kluczowa do opracowania rybackiej lokalnej strategii rozwoju na lata 2021 – 2027 dla obszaru Doliny Karpia. Wyniki ankiety pozwolą nam na wybranie celów, jakie będą realizowane na obszarze Doliny Karpia oraz przedsięwzięć, na które zostaną przekazane środki.

ankieta dla mieszkańców:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj6RyFgz5KDbWeUb0qgzBbX1bKtDR5Bzl4HtZ7eNLOWTEkLg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0