9 maja w Publicznej Bibliotece GCK odbyło się pasjonujące spotkanie autorskie z Filipem Springerem. Pisarz, reportażysta, autor m.in. „Miedzianki. Historii znikania”, „13 pięter” czy „Wanny z kolumnadą”, a także fotoreporter – rozmawiał z młodzieżą o fotografii. Za sprawą sugestywnych przykładów i reporterskiej dociekliwości sprawiał, że uczniowie i uczennice ZSP w Polance Wielkiej z zaangażowaniem rozprawiali o tym, co decyduje o wartości i określonej wymowie zdjęć, jak można nimi manipulować czy budować odpowiednie znaczenia oraz ciekawe, wymowne historie. Doświadczali tego także, świetnie wykonując specjalne zadania fotoreporterskie polegające na dobieraniu fotografii tworzących spójną, pełną emocji opowieść.

Przed zakończeniem spotkania siódmoklasiści i siódmoklasistki zasypały pana Filipa pytaniami o jego pracę, przyczyny zainteresowania fotografią, autorytety czy temat kolejnej książki. W swych odpowiedziach reporter wspominał o harcerskich przygodach, poleganiu na redaktorskich uwagach żony czy pisaniu o budownictwie i architekturze w kontekście zmian klimatycznych.

Serdecznie dziękujemy: gościowi za zajmujące spotkanie i zajęcia, młodzieży i paniom nauczycielkom z ZSP za zaangażowanie, a wojewódzkiej koordynator DKK za udaną współpracę.
Wydarzenie dofinansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.