Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń działających na
terenie Gminy Polanka Wielka do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 06 lipca 2022 r. o
godzinie 16.30 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej (Polanka Wielka, ul. Długa
61).

Spotkanie będzie miało na celu zapoznanie uczestników z działalnością Stowarzyszenia Dolina Karpia,
obszarem Doliny Karpia, strukturą LSR oraz planem włączenia lokalnej społeczności w
opracowywanie LSR. Wspólnie z uczestnikami spotkania przeprowadzona zostanie analiza SWOT, w
tym analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru Doliny Karpia. Na podstawie przeprowadzonej
analizy i informacji uzyskanych w trakcie spotkania uczestnicy wskażą możliwe do realizacji cele LSR
wraz z określeniem rezultatów, a także planowane działania. Przedstawione zostaną również
informacje w zakresie zarządzania, monitorowania i ewaluacji LSR oraz planu finansowego LSR.
Serdecznie zachęcamy do przybycia. Miej wpływ na przyszłość Doliny Karpia!

Z kolei 21.07.2022 roku zapraszamy seniorów, młodzież oraz grupę roboczą ds. LSR na spotkania w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla obszaru Doliny Karpia na lata 2023 – 2027.

Spotkania odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2) w następujących godzinach:

9.00 – 11.00 – Seniorzy
11.30 – 13.30 – Młodzież (preferowany wiek 18 – 25 lat)
14.00 – 16.00 – Grupa robocza ds. LSR.

Program spotkania:

Wprowadzenie – cele i przebieg spotkania.
Działalność Stowarzyszenia Dolina Karpia, charakterystyka obszaru.
Prezentacja – przeszłość i przyszłość LSR.
Warsztaty partycypacyjne:
– jak jest dzisiaj (nasza diagnoza)?
– jak powinno być jutro (nasze plany)?
– analiza SWOT (analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru Doliny Karpia).

5.Pomysły na rozwój Doliny Karpia – fiszki projektowe.
6.Podsumowanie.