Przy okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w czwartek, 9 maja odbędzie się spotkanie warsztatowe dla młodzieży z Filipem Springerem – reportażystą i fotoreporterem, autorem książek, poświęconych przestrzeni i architekturze, problemom dot. mieszkalnictwa czy klimatu. Auror m.in. „Miedzianki. Historii znikania”, „Wanny z kolumnadą”, „13 pięter” był nominowany do najważniejszych nagród literackich w Polsce min: do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, Nagrody Literackiej Nike, współpracuje z Instytutem Reportażu w Warszawie, wieloma czasopismami, jest współtwórcą festiwalu literackiego MiedziankaFest i Szkoły Ekopoetyki.