Wójt Gminy Polanka Wielka oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej zapraszają