POLAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU I REKREACJI

zaprasza na Turniej Tenisa Stołowego pt: ,,Aktywnie w Dolinie Karpia”

 

Impreza organizowana w ramach zadania grantowego, „Dolina Karpia zobaczenia jest warta” – organizacja spotkań dla lokalnej społeczności promujących dziedzictwo kulturowe Doliny Karpia w ramach Projektu grantowego pod nazwą „Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promujących obszar Doliny Karpia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Które odbędzie się w Sali Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej o godzinie 10.00 w dniu 03.10.2020r.

w programie m.in:

– degustacja potraw ( prażonki Polańskie, napoje chłodzące)

– kawa, herbata

Turniej skierowany jest do mieszkańców obszaru Doliny Karpia, w szczególności gmin Polanka Wielka, Przeciszów i Osiek),

O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń ( liczba miejsc ograniczona)

– zgłoszenia należy składać drogą email: stowarzyszenie.polanka@gmail.com oraz do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej. Udział w turnieju jest darmowy.

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy do turnieju