9 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej został ukazany –  po raz pierwszy po konserwacji – baldachim procesyjny z XVII w. Wydobył go ze strychu drewnianego kościoła pw. św. Mikołaja ks. prałat Tadeusz Porzycki – obecnie emerytowany, wieloletni proboszcz parafii (pod tym samym wezwaniem) w Polance Wielkiej.

            Ksiądz Porzycki podjął niezwykle odważną decyzję o poddaniu konserwacji tego znalezionego w opłakanym stanie zabytku. Niezwykle trudnego zadania podjęła się ceniona konserwator tkanin (m. in. Pracownia Konserwacji Tkanin Katedry na Wawelu), rzeczoznawca Barbara Kalfas z Krakowa. Efektem i ukoronowaniem tej pracy była dzisiejsza prezentacja.

            Spotkanie rozpoczęła prelekcja ks. dr. Szymona Tracza, Diecezjalnego Konserwatora Zabytków i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, wykładowcy w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie. Ksiądz Doktor przybliżył zebranym, czym były i są baldachimy – szczególnie procesyjne oraz pokazał, jak wyjątkowe miejsce w panoramie polskich baldachimów zajmuje eksponat z Polanki Wielkiej. Jest on z pewnością najstarszym baldachimem procesyjnym, zachowanym w całości, na południu Polski, a wiele wskazuje na to, że może on być najstarszym na terenie całego naszego kraju.

            Pani Barbara Kalfas z niezwykłą pasją opowiedziała o procesie konserwacji, porównując swoją pracę do działań lekarza ratującego pacjenta. Prezentacja bogato ilustrowana zdjęciami z różnych etapów czynności konserwatorskich wzbudziła w słuchających ogromny podziw. Mieszkańcy wyrazili swą wdzięczność gromkimi oklaskami.

            Głos zabrał także ks. prałat Tadeusz Porzycki – opowiedział historię wydobycia baldachimu i współpracy z panią Kalfas. Wskazał też, że konieczna jest konserwacja całego drewnianego kościoła pw. św. Mikołaja w Polance Wielkiej – co spoczywa obecnie w rękach ks. Adama Wyporka, którego wspiera w tych działaniach wójt Grzegorz Gałgan oraz ks. dr Szymon Tracz.

            Za zaproszenie na tę prezentację podziękował Senator RP Andrzej Pająk podkreślając, że baldachim „wraca do Polanki Wielkiej po konserwacji w roku, w którym obchodzimy okrągłą rocznicę Chrztu Polski”. Na spotkaniu obecni byli także dziekan dekanatu osieckiego ks. Bogusław Wądrzyk, wójt gminy Wieprz Małgorzata Chrapek, wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak, asystent wójta gminy Spytkowice Adam Latko, sekretarz Gminy Brzeźnica Barbara Klęczar, sekretarz gminy Przeciszów Dorota Nykiel, Kierownik Delegatury w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Jacek Konior, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Józef Kała. Swoje pozdrowienia przekazał także ks. bp Roman Pindel.

            Wiele słów wdzięczności padło podczas tego spotkania – z pewnością należą się one także przodkom mieszkańców Polanki Wielkiej, którzy – jak wynika z badań pani Barbary Kalfas – ufundowali ten piękny baldachim. Eksponat można oglądać do końca grudnia w nowym kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Polance Wielkiej.
Urszula Fajczyk