11 maja br. w amfiteatrze w Polance Wielkiej odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego, do którego należy wyremontowany z projektu dofinansowanego w ramach POIiŚ drewniany kościół św. Mikołaja. Głównymi gośćmi wydarzenia byli: wicepremier Piotr Gliński, ksiądz biskup Roman Pindel, minister Grzegorz Puda, sekretarz stanu Stanisław Szwed, posłowie Rafał Bochenek, Krzysztof Kozik, Filip Kaczyński, wicemarszałek województwa małopolskiego Iwona Gibas, wicewojewoda Ryszard Pagacz, małopolski wojewódzki konserwator zabytków Piotr Turkiewicz, śląski wojewódzki konserwator zabytków Łukasz Konarzewski. Wśród gości znaleźli się również samorządowcy z naszego powiatu jak i powiatu wadowickiego, bielskiego i żywieckiego, wykonawcy prac konserwatorskich, księża, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz młodzież z najstarszych klas szkoły podstawowej z Polanki Wielkiej.