Targi 2016 - baner

Informacja o Targach:
http://dolinakarpia.org/blog/aktualnosci/2016/05/10/v-targi-turystyczne-w-dolinie-karpia-juz-22-maja