Jak wielka jest siła Internetu, jak ważna jest umiejętność krytycznego odbioru informacji i jaki wpływ na nasze postrzeganie świata ma to, gdzie żyjemy – to główne problemy, na które zwracaliśmy uwagę podczas warsztatów odbywających się 22 marca w bibliotece w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”.

Uczniowie dwóch drugich klas gimnazjalnych pełnili rolę dziennikarzy serwisu internetowego „Wiadomości ze świata” i przydzieleni do czterech reporterskich grup, zmagali się z różnymi wyzwaniami redakcyjnymi. Wykonując zadania, przekonywali się, że na wiele faktów i zjawisk można spojrzeć z innej, często nieoczywistej perspektywy (mapa świata z punktu widzenia Australii i zachwiane proporcje mapy Merkatora); że to samo wydarzenie może być różnie postrzegane przez dane grupy, które mają różne historie i doświadczenia (np. Kolumb w oczach Europejczyków a rdzennych Amerykanów). Uświadamiali sobie, iż przekazy medialne, niekoniecznie opierają się na rzetelnych źródłach i poznawali sposoby oceniania wiarygodności informacji i rozpoznawania  tzw. „fake newsów”.

Wybór tematyki warsztatów opracowanych przez FRSI i PAH nie był przypadkowy. Zdolność krytycznego odbioru treści pochodzących z Internetu, który (jak przekonaliśmy się na spotkaniu) jest często głównym lub jedynym źródłem informacji dla młodzieży, wydaje się być dziś jedną z najbardziej pożądanych umiejętności.