Hej, kolęda, kolęda! Za nami wspaniały wieczór z kolędą, który odbył się 13 stycznia br. w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej. Na scenie wystąpiły: zespół śpiewaczy “Kalina” z Polanki Wielkiej oraz gościnnie zespoły ludowe z Grojca i z Ćwiklic. We wspólnym kolędowaniu wzięli udział m.in. Wójt Gminy Polanka Wielka Grzegorz Gałgan, radni gminy oraz goście z Koła Gospodyń Wiejskich z Połomii. Spotkanie zorganizowało polańskie Stowarzyszenie KGW Twórczych Kobiet przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej.