Publiczna Biblioteka Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej od 2 czerwca 2021 przywraca wolny dostęp do księgozbioru.
Pomimo przywrócenia możliwości wybierania książek z półek wciąż obowiązuje konieczność:
– noszenia maseczki w bibliotece,
– dezynfekowania dłoni przy wejściu,
– utrzymywania bezpiecznej odległości (ok. 2m) od innych osób.
Prosimy o stosowanie się do obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych i zapraszamy do naszej biblioteki!