Wsparcie przygotowawcze to wielokierunkowy proces, który pozwala przygotować Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia do pisania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W ramach tego procesu m.in. od lipca do września odbywać się będą spotkania z mieszkańcami na terenie każdej z gmin objętych planowaną strategią.
Spotkanie w Polance Wielkiej odbędzie się 6 lipca 2022 r. w godz. 16:30 – 18:30 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej przy ul. Długiej 61. Spotkanie ma na celu zapoznanie ich uczestników  z działalnością Stowarzyszenia Dolina Karpia, obszarem Doliny Karpia, strukturą LSR oraz planem włączenia lokalnej społeczności w opracowywanie LSR. Do udziału w nim zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Szczegóły na stronie: http://dolinakarpia.org/artykul/818/ruszaja-prace-w-ramach-wsparcia-przygotowawczego