Od dziś (15.10) w centrum Polanki Wielkiej, koło tężni solankowej można oglądać ciekawą wystawę fotograficzną. Prezentuje ona tradycyjne ziemne stawy karpiowe i ich różnorodne funkcje: produkcyjne, ochroniarskie, rekreacyjne. Kompleksy stawów hodowlanych, skupione w Dolnie Górnej Wisły, są nie tylko miejscem hodowli ryb, ale też siedliskiem wielu cennych gatunków roślin i zwierząt. Dla niektórych z nich to jedno z ostatnich dostępnych im miejsc, w których mogą wyprowadzić swoje lęgi.

Dzika przyroda z jednej strony stanowi powód do dumy gospodarujących na stawach rybaków, z drugiej utrudnia im hodowlę i obniża jej produktywność. Dlatego w projekcie LIFE.VISTULA.PL, którego wystawa jest częścią edukacyjną, zaplanowano zarówno działania ochronne, jak i wspierające hodowlę ryb.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu siedlisk dwóch gatunków ptaków, wymienionych w Załączniku I tzw. Dyrektywy Ptasiej: ślepowrona i rybitwy rzecznej. Pośrednio z działań ochronnych skorzystają również inne gatunki ptaków, takie jak zausznik, krakwa, głowienka i cyranka.

Zapraszamy do zapoznania się z różnorodnością i specyfiką stawowej przyrody oraz przyjrzeniu się ludziom, którzy na co dzień dbają o dobrostan tych akwenów.