Publiczna Biblioteka GCK w Polance Wielkiej po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na zakup nowości ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. W tym roku dotacja programowa wyniosła 3500 złotych. Książki kupowane w ramach programu regularnie trafiają na biblioteczną półkę i stolik z nowościami.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 jest poprawa stanu czytelnictwa poprzez m.in.  zwiększenie oferty bibliotecznej o stały napływ nowości wydawniczych.

“Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.