Zapraszamy orkiestry dęte na XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych o puchar Wójta Gminy Polanka Wielka.
Przegląd odbędzie się 19 maja 2024 r. w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej.
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na e-mail: gck@gckpolanka.pl lub dostarczyć osobiście do biura GCK.
Zgłoszenia przyjmowane są do 3 maja 2024 roku.
Bliższych informacji udziela dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej – tel. kontaktowy: 500 146 898.

KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ

REGULAMIN XII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych