Zapraszamy orkiestry dęte na XI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych o puchar Wójta Gminy Polanka Wielka.
Powiatowy przegląd odbędzie się 21 maja 2023 r. w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej.
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na e-mail: gck@gckpolanka.pl lub dostarczyć osobiście do biura GCK.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2023 r.
Bliższych informacji udziela Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej – tel. kontaktowy: 500 146 898.

KARTA ZGŁOSZENIA ORKIESTRY – POBIERZ

REGULAMIN PRZEGLĄDU ORKIESTR DĘTYCH – ECHO TROMBITY