Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na roboty budowlane:
„Rozszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez remont wejścia głównego i świetlicy Gminnego Centrum Kultury”.
Warunki składania i wyboru ofert w dokumentacji poniżej:

0_Zapytanie ofertowe_2019.03.27

1_formularz ofertowy_2019.03.27

2_wzor_oswiadczenia_2019.03.27

3_projekt_umowy_2019.03.27

4_przedmiar