W 2020 roku po raz pierwszy odbył się „Zdalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP”. Był to konkurs zastępujący zawieszone z powodu pandemii regionalne przeglądy orkiestr i nie stanowił eliminacji do tradycyjnego ogólnopolskiego festiwalu orkiestr OSP. Zdalny przegląd orkiestr wymagał przekazania jego organizatorowi nagrań audio-wideo występów konkursowych przez orkiestry biorące udział w wydarzeniu. Sam konkurs obejmował 2 tury realizowane do 16 listopada i do 14 grudnia 2020 roku. W sumie w obu z nich wzięło udział 31 zespołów z całej Polski. W jury przeglądu zasiedli: dr Mariusz Dziubek, dr Karol Pyka oraz druh Krzysztof Witczak.

Regulamin przewidywał dwie kategorie: „Występ koncertowy” oraz „Kreatywna orkiestra”. Pierwsza z nich zakładała nadesłanie dwóch utworów obowiązkowych, z których jeden miał stanowić materiał napisany przez polskiego kompozytora, drugi zaś mógł być dowolny. Druga kategoria była nieobowiązkowa i dotyczyła wszystkich występów wymagających dodatkowego przygotowania, jak pokaz musztry paradnej lub przemarszu czy występ mażoretek bądź grupy tanecznej itp. Przesłane przez orkiestry poszczególne nagrania nie mogły być dłuższe niż 12 minut w każdej z kategorii.

Jury zdecydowało przyznać Złote, Srebrne i Brązowe Pasma dla zespołów, które wyróżniały się szczególnie dobrym przygotowaniem oraz prezentacją muzyczną. Orkiestra Dęta OSP Polanka Wielka została jedną z dwóch orkiestr nagrodzonych zaszczytnym Złotym Pasmem. Ale na tym nie koniec sukcesów naszej orkiestry. Orkiestra z Polanki Wielkiej znalazła się również wśród 8 laureatów, którym przyznano nagrodę „Kreatywna Orkiestra”. Gratulujemy!

Klikając w poniższe linki, możecie Państwo obejrzeć nagrodzone występy konkursowe Orkiestry Dętej OSP Polanka Wielka:

https://www.youtube.com/watch?v=AWnzaFTg808&ab_channel=OrkiestraPolankaWielka

https://www.youtube.com/watch?v=c_QG1SMxI2Q&ab_channel=OrkiestraPolankaWielka