Konkurs na logo obchodów 740-lecia Kęt

Burmistrz Gminy Kęty ogłasza Konkurs na wykonanie projektu logotypu 740-lecia miasta Kęty. Prace konkursowe muszą być łatwo identyfikowalne z miastem Kęty (np. wywodzić się z herbu Gminy Kęty), zawierać znak graficzny i napis „740-lecie miasta Kęty”, a także być oryginalne, nowoczesne i estetyczne, a przy tym dobrze spełniać funkcję marketingową oraz informacyjną. Nagrodą w konkursie na logo jest 1.000,00 zł.

W zabawie wziąć udział może niemalże każdy. Wystarczy tylko wykazać się kreatywnością, talentem i pomysłowością,
a w przypadku osób niepełnoletnich – przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu przedstawiającego logo 740-lecia miasta Kęty, które zostanie umieszczone na wszystkich materiałach promocyjnych wydanych z okazji jubileuszu miasta i będzie eksponowane podczas wydarzeń związanych z obchodami, czyli m.in. imprez rozrywkowo-kulturalnych, eventów sportowych, konferencji oraz uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kętach. Dlatego też ważne jest, by logotyp miał charakter uniwersalny. Oznacza to, że logo musi dobrze prezentować się na różnych nośnikach, zarówno w formie papierowej (plakat, koperta, zaproszenie), elektronicznej (baner online) oraz innych, także niestandardowych (balony, flagi, tablice i oznaczenia budynków, odzież).

Praca konkursowa musi zawierać jeden wielostronicowy dokument, zawierający opis genezy logotypu (np. idea, znaczenie, przesłanie, symbolika etc.), logo w wersji kolorowej w polu 18 x 18 cm oraz w najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu, logo w wersji monochromatycznej oraz achromatycznej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu, wizualizacje (minimum trzy) różnych przykładów wykorzystania poszczególnych projektów logotypów w różnych wariantach użycia (np. poziomo, pionowo, na materiałach promocyjnych – np. na stronie internetowej, papierze firmowym, medalu) oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) i wersję elektroniczną pracy konkursowej.

Uwaga! Pracę i formularz należy oznaczyć 6-znakowym kodem cyfrowo-literowym, wymyślonym przez uczestnika konkursu! Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

Gmina Kęty
Wydział Rozwoju
Rynek 7
32-650 Kęty

z dopiskiem „Konkurs na Logotyp 740-lecia miasta Kęty

do 24 lutego 2017 r. Więcej szczegółów na temat konkursu znajdą Państwo w załączonym regulaminie lub w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kęty.

Regulamin konkursu

Zarządzenie Burmistrza Gminy Kęty w sprawie ogłoszenia konkursu na logot…