Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu serdecznie zaprasza orkiestry dęte do udziału w kolejnej 44. edycji Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY 2022. Festiwal swoim zasięgiem obejmuje całe województwo małopolskie i organizowany jest w dwóch etapach: I – eliminacje powiatowe, II – finał.

Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest dorocznym spotkaniem konkursowym najlepszych orkiestr dętych Województwa Małopolskiego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych i największych cyklicznych imprez amatorskiego ruchu muzycznego. Głównym celem Festiwalu jest promocja i podniesie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych poprzez umożliwienie im prezentacji aktualnych osiągnięć, stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie do poszukiwań repertuarowych.

I – ELIMINACJE POWIATOWE
Przeprowadzone zostaną od 1 maja do 12 czerwca 2022 r. w 8 miejscowościach Małopolski, a rozpoczną się w Polance Wielkiej:

1 maja – Polanka Wielka
/powiaty: chrzanowski, miechowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki/
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych o puchar Wójta Gminy Polanka Wielka
Organizator: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej, dyrektor – Krzysztof Ziaja
tel. do organizatora: 33 848-84-59
adres e-mail:gck@gckpolanka.pl

REGULAMIN – 44 ECHO TROMBITY

KARTA ZGŁOSZENIA – 44 ECHO TROMBITY

II – FINAŁ
23-26 czerwca – Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu /ul. Lwowska 226/
W finale zaprezentują się najlepsze orkiestry i big bandy Województwa Małopolskiego wyłonione przez komisję artystyczną na przeglądach powiatowych.

Informacji dotyczących Festiwalu udziela Małgorzata Haza | Sekcja Animacji Kultury i Wydarzeń,
tel. 18 448 26 34, 18 448 26 10 (sekretariat) – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
e-mail: m.haza@mcksokol.pl